Dopłaty do domów energooszczędnych

Dio 50 tys. zł dopłat o budowy domu energooszczędnego lub pasywnego

Według standardów Unii Europejskiej od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki muszą być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Program dofinansowujący budowę/zakup domów energooszczędnych nie tylko przyniesie korzyści materialne beneficjentom ale również będzie miał efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu.

Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Wszystkie projekty domów powstałe w naszej pracowni spełniają te wymagania zatem na budowę każdego z domów mają Państwo szansę dostać dofinansowanie!

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

W związku z powyższym dopłata wynosi:

  • dla domów pasywnych (EUco <15) - 50 000 zł brutto
  • dla domów energooszczędnych (EUco<40)- 30 000 zł brutto

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Więcej informacji o programie na stronie NFOŚiGW